Tag Archives: escrits

Un nou curs

La represa del curs escolar coincideix amb la represa del curs polític a l’Ajuntament de Barcelona.

El proper dimart, 15 de setembre es celebrarà la comissió de cultura, educació i benestar social.

Estarem amatents per vetllar que el govern municipal deixi de mirar cap a un altre costat, assumeixi les seves responsabilitats  i compleixi amb els seus compromisos.

Gerard Ardanuy, regidor d’Unió a l’Ajuntament de Barcelona, presentarà un prec en el que constata que la Formació Professional constitueix un pilar per tal de formar bons professionals i aprofitar les potencialitats dels alumnes que no volen o no poden seguir la formació universitària i a la vista de les informacions proporcionades per l’Ajuntament, només un 11’58% del professorat de FP treballa a temps parcial. Es demanarà que l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant l’IMEB i el Consorci d’Educació, promogui la realització d’un pla per fomentar que s’incrementi el percentatge de professors de Formació Professional que treballen a temps parcial, per tal d’enfortir la connexió entre la formació i la professió corresponen.

Des del nostre partit no solament estem treballant per millorar l’educació a la ciutat de Barcelona, sinò que també dediquem esforços per ajudar a aquells menors que tenen dificultats i que necessiten un reforç especial. En aquest sentit, Gerard Ardanuy presentarà en la Comissió d’Acció Social i Ciutadania de l’Ajuntament de Barcelona una proposició adreçada a millorar i incrementar la Xarxa de Centres Oberts. Aquests Centres Oberts , com a serveis preventius diürns, són recursos fonamentals per al desenvolupament de la personalitat, socialització i compensació de les deficiències socioeducatives dels infants i adolescents atesos. La Xarxa de Centres Oberts està composada per uns 15 centres oberts gestionats per entitats, aten uns 1.031 menors, oferint un total de 863 places. Aquesta proposició permetrà exigir que l’Ajuntament de Barcelona incrementi els recursos finalistes adreçats a les entitats  que constitueixen la Xarxa de Centres Oberts, per tal d’augmentar el nombre de places i, en el cas que fos necessari, el nombre d’entitats que poden prestar un servei de qualitat.

Per últim, Convergència i Unió s’està interessant i demanant informació sobre quines actuacions està duent a terme l’Ajuntament de Barcelona per tal de donar compliment a l’ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l’espai públic de Barcelona, així com al Pla d’Acció sobre Drogues de Barcelona 2009-2012 pel que fa al consum de begudes alcohòliques, especialment pels menors d’edat, així com a la seva publicitat.

 

Deixa un comentari

Filed under Uncategorized