Category Archives: Llibres

Bones pràctiques d’escola inclusiva: la inclusió d’alumnat amb discapacitat: un repte, una necessitat

Buenas prácticas de escuela inclusiva: la inclusión del alumnado con discapacidad: un reto, una necesidad.: Isabel Macarulla

La inclusió escolar de l’alumnat amb necessitats educatives especials per raons de discapacitat comença a ser ja un procés carregat d’experiència. Aquest llibre tracta sobre com fer més inclusiva la pràctica educativa i també sobre com identificar quines són les amenaces que l’assetgen. Inclou una sèrie de reflexions, conclusions i propostes, a la vegada que una selecció de bones pràctiques educatives que han estat prèviament contrastades a partir de l’experiència.

INDEX: Pròleg: Escola inclusiva, un bé que ens inclou a tots. Primera part: Aproximació teòrica a partir de l’experiència. El model educatiu que volem. Segona part: Experiències de bones pràctiques. Escoles inclusives. Escola infantil inclusiva, una bona pràctica educativa que reclama continuïtat. La inclusió al CEIP Folch i Torres. Volem fer un tipi indi en què càpiga nosaltres. Les unitats de suport a l’educació especial a l’ESO. Una experiència, una realitat. Glossari. Epíleg: Iguals però diferents, diferents però iguals. Llista d’experiències rebudes per al projecte. Bibliografia comentada.

Deixa un comentari

Filed under Llibres

L’escola contra el món. L’optimisme és possible

Mai s’havia demanat tant a una institució, ni se l’havia criticat tant, diu el professor Luri (navarrès que viu a Catalunya des del 1978) en aquest llibre on reitera, amplia i posa al dia els seus criteris sobre l’educació. La formació de filòsof i la llarga experiència en l’ensenyament li permeten ser crític i, alhora, mantenir motius fundats de confiança en les possibilitats de redreçament. En l’anàlisi dels informes PISA, constata que, en països diferents, amb sistemes educatius semblants, els resultats no són els mateixos. L’anàlisi critica de la situació actual de l’escola a Catalunya es dura amb tots els factors que hi intervenen les teories pedagògiques del relativisme i el multiculturalisme; les institucions que canvien massa sovint les normes; els pares que dimiteixen de la seva responsabilitat educadora; els mestres que renuncien a l’excel·lència, a l’autoritat í a la disciplina, en nom d’una equitat.

No obstant això, Luri també exalta la figura del mestre i del professor, peces fonamentals del sistema educatiu, i invoca la confiança com la virtut pedagògica bàsica. Només amb confiança s’aconseguirà una escola on s’estimi i el saber, es tingui consciència de la pròpia ignorància, es mantingui l’atenció i el mestre sigui exemple i referent de valors. Una aportació valuosa, plena de sentit comú a l’intens debat sobre l’educació, que interessarà tothom.
Autor: Gregorio Luri. Ed. La Campana, 2008

Deixa un comentari

Filed under Llibres

Creure en l’educació. L’assignatura pendent.

Avui recomanem un llibre que fa poc que ha estat editat: “Creure en l’educació. L’assignatura pendent” de la Victòria Camps (Ed. Edicions 62, 2008)

La percepció de l’educació és que es troba en un moment problemàtic: hi ha confusió i desconcert. Camps, professora de Filosofia Moral i Política de la UAB, ofereix en aquest assaig unes reflexions, clares i valentes, sobre les causes que han portat a aquesta situació.

El seu objectiu és desfer uns quants manifestos i prejudicis, matisar teories pedagògiques que no han funcionat i han portat a despropòsits educatius: manca de jerarquia i d’autoritat, hipervaloració i sobreprotecció de la infància, exaltació de la espontaneïtat i del joc, falta de normes i de bones maneres. A més, la realitat social dels adults (Tv, moda, publicitat i Internet) educa massa vegades en sentit negatiu.

Per l’autora, l’educació ha de ser una tasca i una responsabilitat compartides entre la família, l’escola i les institucions públiques que han de col·laborar-hi estretament. Ha costat reconèixer-ho, però cal recuperar i aplicar valors instrumentals, com ara l’esforç, la disciplina, l’acceptació de límits i normes, la participació, la llibertat responsable, sense els quals no es pot aconseguir res.
I sobretot, cal tenir fe en l’educació com a mitjà insubstituïble per a la formació de la personalitat i del caràcter dels infants i adolescents, per tal que puguin arribar a ser uns adults preparats per afrontar la vida.

llibre recomanat pel Centre d’Estudis Jordi Pujol (CEJP)

Deixa un comentari

Filed under Llibres