Monthly Archives: Desembre 2008

Pla de Bolonya: Preguntes i respostes.

La UB (Universitat de Barcelona) ha editat a la seva web una pàgina respecte el nou pla d’educació: Espai Europeu d’Educació Superior (preguntes i respostes) on amb un format de preguntes i respostes breus es vol resoldre possibles dubtes que planteja en el món universitari el nou pla educatiu.

Podeu clicar al titol per anar a la pàgina o bé podeu anar directament a la pregunta que us interessi més.

ESPAI EUROPEU D’EDUCACIÓ SUPERIOR:
Què és l’espai europeu d’educació superior (EEES) ?
Quines són les principals mesures adoptades en el marc de l’EEES ?
Què són els crèdits ECTS ?
Hi haurà un canvi en la manera d’impartir les classes ?
Quina és la diferència entre els estudis de grau i els estudis de postgrau ?
Quan començaran a oferir-se els nous títols adaptats a l’EEES ?
Què passa si estic matriculat a la Universitat i es posen en marxa els nous títols ?
Què passarà amb la meva carrera i el meu títol actual ? Seran vàlids a partir d’ara ?
El meu títol actual tindrà validesa en un altre país ?
Què és el suplement europeu al títol ?
Com serà possible la mobilitat dels estudiants ?
Quins títols hi haurà a partir d’ara ?
Serà obligatori fer un màster ?
Quant em costarà estudiar un grau o un màster a partir d’ara ?
Com es garantirà la qualitat de les noves titulacions ?

Deixa un comentari

Filed under Web

Experiència del procés lector en l’etapa d’educació infantil a Colombia

Presentem una investigació feta a Colombia, més en concret al Districte de Barranquilla, on es procura promoure i afiançar els hàbits de lectura en els nens i nenes de quatre anys; també està orientada a estimular el docent en el rol de motivador en aquest procés educatiu. És molt interessant aproximar-se en aquest estudi.

Desarrollo avanzado de procesos lectores en niños del grado jardín del centro educativo San Pablo Apóstol, en el Distrito de Barranquilla.

CAPÍTULO I
1.1 PROBLEMA
1.1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Generalmente los pequeños estudiantes aprenden a leer en el lapso de 5 a 6 años alcanzando su máximo desarrollo a los 7 años. Este proyecto plantea el hecho de estimular a los chicos a leer en la etapa Jardín (4 años), empleando como principal herramienta “
la motivación“, la cual resulta muy influyente a esta edad. Aplicando este proyecto lúdico de lectura, los estudiantes podrán adquirir mayor cantidad de conocimiento gracias a la lectura, entre esos el aprendizaje del inglés y conocimientos básicos de naturales y sociales. Esto teniendo en cuenta que las instituciones con mayor prestigio de la ciudad actualmente exigen que el estudiante que ingresa a primero de básica primaria debe no sólo leer en un nivel avanzado sino también comprender la prueba de admisión que el plantel requiere.
Si el niño logra un significativo avance en la lectura durante su etapa jardín podrá afianzar rapidez, comprensión, vocalización, buena pronunciación, etc. En el siguiente grado además podrán trabajar con lecturas más complejas que aumenten su vocabulario, la
motivación es la principal herramienta que acompaña este proceso. Los resultados se obtendrán gracias al trabajo en equipo entre docente y padres de familia, logrando que ellos comprendan que el impulso primordial del proyecto es la “motivación” y no la presión, consiguiendo de esta forma que cada estudiante avance a su propio ritmo de lectura. Además el niño asimila la importancia de leer y se esfuerza por alcanzar mayores resultados….

(si voleu llegir tot l’article sencer cliqueu “Desarrollo avanzado de procesos lectores en niños de jardín “)

Deixa un comentari

Filed under Articles

Això és simplificar l’ educació

La batalla de l’educació

Continuen els moviments al voltant del projecte de la llei d’educació de Catalunya, com la reunió que ha mantingut el president del PP de Barcelona, Antoni Bosch, favorable a l’escola privada, amb el secretari general d’Unió Democràtica, un partit d’ideologia democristiana, Josep Maria Pelegrí.

No s’ha d’oblidar que Convergència i el PSC estan intentant arribar a un acord, una eventualitat que és rebutjada pels socis dels socialistes al tripartit català, ICV i ERC, que tenen por que el projecte s’inclini finalment a favor dels interessos de l’escola privada.
Unió, el PP i Convergència veuen l’actitud pactista del PSC com una possibilitat de defensar els interessos de l’escola privada, bàsicament controlada per les grans patronals religioses. A l’altre costat, ICV i ERC intenten que el PSC defensi amb fermesa els principis en què es fonamenta l’escola pública. De fet, la qüestió que s’està debatent és qui controla les escoles amb subvenció pública, és a dir, l’escola concertada. CiU i el PP pretenen que l’escola concertada quedi fora del control públic, mentre ERC, ICV i -se suposa- el PSC intenten que qualsevol centre d’ensenyament que rebi diners públics sigui controlat per l’administració, quedant fora d’aquest control només els centres sense diners públics.
Aquest és el debat fonamental, que de vegades queda amagat per discussions sobre principis, textos i termes legals. És a dir, el que es discuteix és si centres d’ensenyament subvencionats per l’administració pública poden quedar fora del control de l’administració pública, sota el que està, sens dubte, la xarxa de centres públics. Òbviament, la decisió està a les mans del PSC. És una decisió molt important, perquè en aquest afer es mouen molts diners, molt poder, molta influència i, sobretot, una cosa tan important per al futur com el control sobre amplis sectors educatius a Catalunya. El Govern tripartit no ha d’oblidar en aquest assumpte un principi fonamental, que consisteix en que el destí i l’ús dels diners públics ha de ser controlat per l’administració pública. Si l’escola privada vol diners públics, és a dir, es converteixen en escola concertada, ha de sotmetre’s al control públic.En aquest plantejament, només el funcionament de l’escola finançada exclusivament amb diners privats pot romandre fora del control de l’administració pública, excepte, sens dubte, respecte el compliment de la legalitat vigent.
Una cessió del PSC davant de CiU en aquest àmbit suposaria renunciar als principis fundacionals del Govern tripartit, i ERC i ICV quedarien, una vegada més, en fora de joc.
E-Noticies

Deixa un comentari

Filed under Uncategorized

Enquesta del Centre d’Estudis d’Opinió. LEC

El conseller d’Educació presenta els resultats de l’enquesta del Centre d’Estudis d’Opinió sobre la Llei d’educació
El 74% dels catalans està d’acord amb la distribució equitativa dels alumnes nouvinguts entre tots els centre d’un mateix territori, siguin públics o concertats
El 85,2% de la població està d’acord amb enfortir els equips directius dels centres escolars
El conseller Maragall ha clos avui les VIII Jornades de Llengües Estrangeres de les comarques gironines
En el curs 2008-2009, un total de 1.356 docents de les comarques de Girona s’han inscrit a cursos de formació en llengües estrangeres
El conseller també ha inaugurat un nou CEIP a Palau-Saverdera i una llar d’infants a St. Julià de Ramis
Els dos centres inaugurats han comptat amb un pressupost de 3 M euros i tindran una capacitat per a 286 nens i nenes

El conseller d’Educació, Ernest Maragall, ha donat a conèixer els resultats del darrer estudi Òmnibus, del Centre d’Estudis d’Opinió, en allò que fa referència a la Llei d’educació de Catalunya (LEC).

L’enquesta, corresponent al mes de novembre, assenyala que el 74% dels catalans està d’acord amb les mesures que inclou la LEC per distribuir els alumnes nouvinguts, en la mateixa proporció, en tots els centres d’un mateix territori, siguin aquests centres públics o concertats. Els que es mostren en desacord representen el 18% de la població. La resta dels enquestats es correspon amb els que han respost ‘No ho sap’ o ’No contesta’.

El mateix estudi pregunta també si l’enquestat està d’acord amb les mesures de la LEC per a enfortir els equips directius dels centres escolars. En aquest cas, els que es mostren favorables arriben al 85,2%. Els que es mostren en desacord són el 8,4%.

Un percentatge d’acceptació similar, i fins i tot una mica superior, és el de les persones que consideren “bo” o “molt bo” que el projecte de Llei d’educació de Catalunya prevegi implantar mesures per reforçar l’autoritat dels mestres i professors. En aquest cas, el 89,7% dels enquestats hi està d’acord.

Finalment, l’enquesta del Centre d’Estudis d’Opinió pregunta pel què és un dels pilars de la Llei d’educació de Catalunya: l’avaluació. I en concret, pregunta per l’avaluació que es farà a tots els alumnes de 6è de Primària a finals d’aquest curs 2008-2009 i que s’aplicarà aquest any per primera vegada.

El 82,4% considera “bona” o “molt bona” la implantació d’aquesta prova, mentre que els que la consideren “dolenta” o “molt dolenta” suposen el 7,90%.

Deixa un comentari

Filed under Uncategorized