Category Archives: Nota de premsa

Comença la preinscripció i la matrícula pel curs que ve a les escoles bressol municipals.

El dia 3 de maig, fins al dia 14 de maig les famílies poden fer la preinscripció a les escoles bressol municipals pel curs 2010-2011 dels infants que tinguin fets els quatre mesos el dia 1 de setembre. La llista dels alumnes admesos es farà pública el dia 11 de juny i la matrícula es podrà fer entre el 14 i 18 de juny.

L’Ajuntament de Barcelona anuncia, amb un cert cofoisme, que s’estrenaran 10 centres amb capacitat per a 792 alumnes.

Des d’Unió Democràtica de Catalunya hem manifestat reiteradament que a Barcelona hi ha una gran manca de places d’escola bressol o llar d’infant a preu públic. L’any passat, prop de 5.000 famílies es van quedar sense la plaça que necessitaven i que havien demanat. L’Ajuntament es desentén de al voltant d’11.000 nens i nenes de 0 a 3 anys, obligant a les famílies a fer front a despeses de 400€ mensuals.

O sigui, que aquestes noves places que es posaran en marxa suposen un 15% de les necessitats no ateses l’any passat. Val a dir, per una altra banda, que les llars d’infants públiques catalanes són les més cares de l’Estat.

El model socialista d’escoles bressol municipals no és capaç de donar resposta a les necessitats de les famílies barcelonines ni d’avui ni de demà, esdevenint un model excloent i no universal. A més, de manera reiterada, l’Ajuntament ha incomplert els compromisos de creació de places d’escoles bressol. Els convenis signats entre l’Ajuntament i la Generalitat preveien la creació, fins l’any 2008, de 3.590 places. La realitat és que tan sols se’n van crear 1.736, cosa que suposa un 48 per cent del que s’havia compromés. S’han deixat de crear 1.854 places i, a la vegada, s’ha deixat d’aprofitar uns recursos econòmics que la Generalitat havia compromès per la ciutat.

La única obsessió de l’actual govern municipal és inaugurar les seves escoles bressol; el seu model està basat exclusivament en la creació d’escoles municipals, tot i que saben que no dona resposta a les necessitats. Un cop desplegat el seu pla, basat exclusivament en la creació d’escoles municipals, la previsió pel 2011 és crear 3.876 places (el que suposarà 7.574 places si contem les existents actualment). En el supòsit de que s’acabessin creant totes les escoles previstes, no s’arribarà a cobrir ni la demanda que hi ha avui (més de 8.600 sol.licituds) ni, per suposat, la demanda que hi haurà l’any 2011.

No cal oblidar, per una altra banda, que la crisi econòmica ha colpejat especialment a les famílies amb fills i les escoles bressol es constitueixen en un servei inajornable per ajudar a aquestes famílies a sortir endavant i a poder conciliar, a la vegada, la seva vida personal i laboral.

Des d’Unió estem promovent un nou model que suposa incrementar de manera immediata les places d’escola bressol, mitjançant un sistema mixt públic-conveniat. l’Ajuntament, a més de construir escoles bressol municipals, pot signar convenis amb centres privats i entitats que puguin prestar un servei de qualitat, basats en la corresponsabilitat entre l’administració i les famílies, tot establint un sistema d’acreditació dels centres per garantir la màxima qualitat, control i avaluació.

Deixa un comentari

Filed under Nota de premsa, Uncategorized

Nota del Departament d’Educació sobre la sentència del Tribunal Suprem en relació amb el batxillerat

1. La sentència del Tribunal Suprem de 02/02/2009 anul·la l’article 14.2 del Reial Decret 1467/2007, pel qual s’estableix l’estructura del Batxillerat. En conseqüència, també queden anul·lats els articles 21.1 i 21.2 del Decret 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del batxillerat, i els articles 13.1 i 13.2. de l’Ordre EDU/554/2008 de 19 de desembre, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació i diversos aspectes organitzatius del batxillerat i la seva adaptació a les particularitats del batxillerat a distància i del batxillerat nocturn, que incorporaven les previsions de l’article 14.2 del Reial Decret esmentat.

2. Per tant, en l’avaluació final de primer curs de batxillerat i per al pas a segon curs no es podrà aplicar aquest precepte en allò que sigui coincident amb l’article anul·lat, ressaltat en negreta:
Article 21
Permanència d’un any més en el mateix curs
  1. Els alumnes i les alumnes que no passin a segon curs han de romandre un any més en el primer curs, el qual han de tornar a cursar complet si el nombre de matèries amb avaluació negativa és superior a quatre.
  2. Els alumnes i les alumnes que no passin a segon curs i tinguin avaluació negativa en tres o quatre matèries poden optar per repetir el curs complet o matricular-se de les matèries de primer amb avaluació negativa i ampliar aquesta matrícula amb dues o tres matèries de segon sempre que no coincideixin amb matèries de primer curs no superades. El centre educatiu ha d’orientar l’alumne/a en aquesta selecció. L’alumnat menor d’edat ha de tenir l’autorització dels pares, mares o qui n’exerceixi la tutoria legal per a aquest règim acadèmic singular.
  3. L’alumnat que en finalitzar el segon curs tingui avaluació negativa en algunes matèries es pot matricular d’aquestes matèries sense necessitat de tornar a cursar les ja superades.
  4. Els alumnes i les alumnes que hagin de repetir curs i tinguin superat el treball de recerca o que tinguin superada l’estada a l’empresa o n’hagin obtingut l’exempció, no els han de repetir.

3. Atès que aquesta mesura encara no s’havia pogut aplicar, no afecta a cap alumne o alumna que estigui cursant primer curs de batxillerat. En tot cas, el Departament d’Educació donarà resposta als casos particulars que es puguin plantejar sense que cap alumne es vegi perjudicat.
4. El Departament d’Educació, en aplicació de l’article 22 del Decret 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del batxillerat (“Flexibilització de la durada del batxillerat”), i de l’article 4 de l’Ordre EDU/554/2008 de 19 de desembre, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació i diversos aspectes organitzatius del batxillerat i la seva adaptació a les particularitats del batxillerat a distància i del batxillerat nocturn, va establir el procediment a seguir per a l’aplicació de projectes de flexibilització de la durada del batxillerat. El termini per comunicar als serveis territorials corresponents la decisió d’aplicar aquesta mesura va finalitzar el passat 13 de març. El Departament d’Educació donarà resposta als centres que ho hagin sol·licitat, dins del marc legal vigent.

1 comentari

Filed under Departament d'Educació, Nota de premsa

Periode de matriculació

Davant l’inici del procés de matriculació pel curs 2009-2010 d’aquest dilluns, tres apunts a tenir presents en aquest nou procés de matriculació:
** Gerard Ardanuy, president d’Unió Democràtica a la ciutat de Barcelona, manifesta que “un any més el tripartit confòn la ciutadania amb un ramat i ens diu a quines escoles hem de matricular els nostres fills i filles”
El president d’Unió Democràtica de Catalunya ha manifestat que “un any més ens acostem a l’inici del procés de matriculació pel proper curs escolar amb la mateixa actitud per part d’una administració intervencionista fins l’extrem i que a més a més ha pres per costum prendre la ciutadania per idiota”.
Ardanuy ha explicat que “el procés que engega el Consorci amb l’aquiescència del Govern tripartit català i bipartit barceloní és un engany amb totes les lletres, ja que es notifica a les famílies quins centres han de ser de la seva elecció per a poder accedir-hi sense problemes, limitant fins a l’extrem la capacitat dels pares i mares per escollir escola”.
El president socialcristià ha dit que “no cal ser massa llest per entendre, quan es rep aquesta carta, que si no passes per l’embut de l’administració entraràs en un dragonkahn administratiu i acabaràs per posar en risc l’escolarització dels teus fills”. Ardanuy ha posat de manifest que “cada any hi ha famílies amb vocació de dom Quixot que acaben apostant per unes escoles diferents a les que l’administració els ha suggerit, i acaben per adjudicar-los, als seus fills, escoles que a judici dels pares encara són molts pitjors que les primeres ofertes”. “Això”, ha continuat Ardanuy, “ho sap tothom, i per això només els més atrevits ignoren els ‘suggeriments’ del Consorci”.
Ardanuy ha afegit que “des d’Unió Democràtica som ben conscients de la dificultat que suposa adequar la oferta i la demanda de places respectant el lliure dret dels pares i mares a decidir, però des d’Unió Democràtica ens neguem i sempre ens negarem a tractar a la ciutadania com si d’un ramat es tractés”.
**”18 pares de BCN van falsejar dades per matricular els seus fills”. (cur passat)
**L’Ajuntament ofertarà 125 places de P3 més, pel curs 2009-2010 gràcies als nous centres: CEIP Cartagena (Eixample); CEIP Bailen (Gràcia) i CEIP Can Fabra (St Andreu). La sol·licitud de les places pot fer-se via internet a través del Consorci d’Educació fins el 3 d’abril.

Deixa un comentari

Filed under Nota de premsa

Part de l’escola concertada s’uneix a la vaga del 19 de març

Els professors d’aquest sector denuncien que tenen un 25% més de jornada lectiva i un 50% menys de no lectiva en relació als professionals de la pública.
Part de l’escola concertada es va unir a la convocatòria de vaga del 19 de març contra la futura Llei d’Educació de Catalunya (LEC), segons va explicar avui CCOO, que va convocar als seus delegats en els col legis concertats per aconseguir el seu suport a l’atur.
El motiu principal pel qual aquest sector s’uneix a la vaga és la manca de voluntat per part de la Conselleria d’Educació d’avançar en el procés d’homologació de les condicions laborables que els professors dels col legis concertats tenen des de 1995.
La queixa d’aquests es fonamenta en que tenen un 25% més de jornada lectiva i un 50% menys de no lectiva en relació als professionals de la pública, per la qual cosa el Govern s’estalvia un pressupost que el mateix departament quantifica en 400 milions d’euros, segons va afirmar avui el responsable de la concertada de CCOO, Joan Puntí.
Puntí va afegir que havien de manifestar-se en contra de “tot el que està succeint a nivell de política educativa”, i va subratllar que l’homologació és una demanda “històrica” de CCOO i que, per la “mala gestió” duta a terme, també demanarien novament la dimissió del conseller d’Educació, Ernest Maragall.
La secretària general de la federació d’ensenyament, Montse Ros, no només criticar la LEC per “liquidar” el projecte de Servei Públic Educatiu que plantejava el Pacte Nacional per l’Educació, sinó que també va retreure que la normativa “afavoreix la mercantilització de l’educació “. En última instància, Ros va demanar a la resta de sindicats de la concertada que s’uneixin a la vaga, proposta que fins ara han rebutjat.

Deixa un comentari

Filed under Europa Press, Nota de premsa

CiU aconsegueix que l’Ajuntament elabori un programa d’acció per a prevenir l’addicció als jocs digitals i videoconsoles de nens i adolescents

Maite Fandos assoleix el suport unànime de tots els grups polítics per aprovar una iniciativa que compromet el Govern municipal a realitzar un estudi sobre les conductes addictives dels infants i joves de la ciutat Barcelona.

– El Grup Municipal de CiU a Barcelona, que presideix Xavier Trias, ha aconseguit avui que l’Ajuntament hagi d‟elaborar un programa d‟acció per a prevenir l‟addicció als jocs digitals i videoconsoles de nenes i adolescents de la ciutat.

LA regidora de CiU Maite Fandos ha assolit el suport unànime de tots els grups polítics per aprovar una iniciativa que compromet el Govern municipal a realitzar un estudi sobre les conductes addictives dels infants i joves de Barcelona. La Comissió d‟Acció Social i Ciutadania ha aprovat avui er unanimitat una proposició de CiU que compromet el Govern municipal a desenvolupar un programa d‟accions per a prevenir l‟addicció als jocs digitals i videoconsoles de nens i adolescents.

Aquest programa ha d‟incloure accions educatives, de lleure, consum responsable, esportives, sanitàries i socials, per promoure la recerca, el coneixement i la informació a la ciutadania sobre la prevenció dels possibles trastorns associats amb el canvi tecnològic i l’addicció als jocs digitals, en col·laboracióamb la Plataforma Mediterràia per l’Estudi del Joc Responsable i d’acord amb la Generalitat de Catalunya. La Plataforma Mediterràia per l‟studi del Joc Responsable estàtreballant en un seguit d‟ccions en el marc de la declaracióa Barcelona de l‟ny 2009 com any del Joc Responsable.

Durant la Comissió Maite Fandos ha demanat al Govern la presentaciódel programa d‟ccions que han d‟judar a les famíies a identificar i a abordar un problema creixent en els infants i joves, com é l‟ddiccióals videojocs i a les consoles. Hi ha estudis que constaten que quan els joves d‟vui comencen a treballar han dedicat mé de 5.000 hores a jugar als videojocs i fins a un 14 % hi estan „enganxats‟, ha fit la regidora de CiU. A parer de Fandos, cal un reconeixement social, tant per part de la societat civil com del mó empresarial o les mateixes administracions púliques, de les anomenades addiccions de conducta relacionades amb els jocs d‟rdinador, consola o mòil, que fan especialment vulnerable el col•ectiu de nens i joves adolescents. Malgrat que no es disposen de dades rellevants a la ciutat de Barcelona, aquests fenòens só de creixent preocupacióper mares i pares de fills adolescents i estàrelacionat amb l‟augment exponencial de les noves tecnologies a les llars.


La regidora de CiU considera també necessari aprofundir en el coneixement, la recerca i la informaciósobre aquests fenòens relacionats amb un ú intensiu de les noves tecnologies a les llars, sovint en la seva vessant mé lúica com só els jocs digitals. Molt sovint, aquests trastorns poden afectar les esferes de sociabilitat dels nostres joves i de la relacióque mantenen amb el seu entorn mé immediat com la familia o l’escola, ha dit Fandos.

Deixa un comentari

Filed under Nota de premsa

Rigau: “Amb una política educativa ineficient és impossible que Catalunya assumeixi l’excel•lència que el Conseller predica”

Els nacionalistes alerten que el debat de la Llei d’Educació no pot tapar la mala gestió del Departament, la qual ha provocat que faltin més de la meitat de les 30.000 places de llars d’infants promeses pel 2008 o que en 5 anys s’hagi doblat el nombre de “barracons”, que superen els 1.000 a Catalunya

La diputada de CiU i portaveu en matèria d’Educació, Irene Rigau, i la diputada, Meritxell Ruiz, han ofert una roda de premsa per a valorar l’inici de curs escolar que, segons les diputades nacionalistes, està marcat pels incompliments del tripartit. Rigau ha citat tres grans incompliments que han provocat “la perplexitat i el desconcert de la comunitat educativa”. Es tracta de l’incompliment del Pla 2004-2008 per a la creació de 30.000 noves places de llars d’infants, l’incompliment de la promesa d’eliminació dels mòduls prefabricats, que han augmentat fins a passar la xifra dels 1.000 barracons a tota Catalunya i l’incompliment en el repartiment dels alumnes estrangers entre l’escola pública i la privada. Per Rigau, aquests incompliments del tripartit en Educació són fruït d’una mala política educativa i, “amb una política educativa ineficient és impossible que a Catalunya s’assumeixi l’excel·lència que tant necessita el país i el Conseller predica”. La diputada de CiU considera que “el debat de la nova Llei d’Educació no pot tapar la mal gestió del Departament” el qual, ha invertit més diners però ha obtingut pitjors resultats.

Tal com ha explicat Rigau, “la mala gestió del tripartit ha provocat que s’incompleixi la primera Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que es va aprovar a Catalunya”. Cal recordar que el Parlament de Catalunya va aprovar al 2004 aquesta ILP amb el mapa de llars d’infants segons el qual, al 2008 es construirien 30.000 noves places de 0 a 3 anys. Un cop complert aquest període, i segons dades del propi Departament d’Educació, “es comprova que un cop acabat el termini faltes més de la meitat de les places que es va prometre”. En efecte, hores d’ara “falten 16.673 places de llars d’infants per arribar a la xifra promesa pel Departament”.

En segon lloc, la diputada nacionalista ha alertat que aquest any 2008 a Catalunya es sobrepassarà la xifra dels 1.000 barracons. “Van fer una crítica ferotge dels mòduls prefabricats i des de que governa el tripartit s’han doblat com a conseqüència de la seva mala planificació. En lloc d’eliminar els barracons, el tripartit en 5 anys els ha doblat sobrepassant els 1.000” ha assenyalat Irene Rigau.
Finalment, el tercer gran incompliment del tripartit que es constat en aquest inici de curs és el repartiment dels alumnes estrangers entre la pública i la privada. La planificació del tripartit ha provocat que la distribució, percentualment, es mantingui constant entre pública i concertada. Per Rigau, “l’objectiu del repartiment, que és plausible, no es pot dur a terme per una decisió prèvia: el creixement demogràfic l’assumeix la pública”.
Existeixen altres indicadors negatius del sistema que preocupen als nacionalistes. Per exemple, a la ESO s’ha incrementat la diferència entre edat i nivell educatiu, és a dir, creix el nombre de repetidors. “Tenim a les aules nois amb interessos i experiències molt diferents però un mateix currículum” ha explicat Rigau per qui “difícilment podrem tenir al 2010 la idoneïtat de curs”. Per altra banda, també s’observa un important increment de la insatisfacció del professorat. I és que segons dades de l’Enquesta sobre satisfacció laboral del professorat de Catalunya, duta a terme per la Fundació Jaume Bofill, al 2007 el 51% del professorat afirmava trobar-se desconcertat.

Barcelona, 9 de setembre de 2008

Per a més informació:
93.304.66.64/93.304.66.65
premsaciu@parlament.cat

Deixa un comentari

Filed under Nota de premsa