Monthly Archives: Octubre 2009

Experiències i Comunicacions a les X Jornades del Projecte Educatiu de Ciutat de Barcelona “Democràcia, Educació i Participació Ciutadana i Fòrums del PECB

Us adjuntem per a la vostra informació un comunicat de les X Jornades Educatiu de la Ciutat de Barcelona  i dels Fòrums del PECB :

Benvolgudes i benvolguts,

Em plau informar-vos que s’ha ampliat, fins el 28 d’octubre, el termini per presentar Experiències i Comunicacions a les X Jornades del Projecte Educatiu de Ciutat de Barcelona “Democràcia, Educació i Participació Ciutadana” , convocades pel seu Consell Directiu, i que es faran els dies 30 de novembre i 1 de desembre.

Relacionat amb les Jornades s’ha creat un espai molt interessant d’activitats ON-OFF , organitzades per diferents institucions i entitats de la ciutat, a les quals també podeu participar-hi.

Us convidem, també, a que participeu a la Reunió dels Fòrums del PECB que es farà l’11 de novembre a l’Institut d’Estudis Catalans, per iniciar el debat sobre el Document base per a la declaració de les X Jornades . La inscripció ja és oberta.

Esperem que us sigui d’interès.

Cordialment,

Antònia Hernández Balada
Directora de Promoció Educativa i Desplegament Territorial de l’IMEB i
directora executiva del PECB

Deixa un comentari

Filed under Uncategorized

DE PROP. Revista digital de política educativa local (Diputació BCN)

De Prop és una revista digital que parla d’educació i municipis, que  parla de les polítiques locals en educació, tant de les que en són  competència explícita, com de les que responen a la voluntat política  municipal de més i millor educació per a tota la ciutadania.

L’educació ha deixat de ser aquell sinònim d’instrucció que se circumscrivia a una edat (infància i adolescència) i a un espai (l’escola i l’institut), amb el professorat i l’administració educativa com a agents educatius gairebé en exclusiva. Molt més que instrucció, l’educació és el procés que ha de permetre a totes les persones l’accés  a un bon nivell de coneixements, d’habilitats i de valors personals i socials en qualsevol moment de la seva vida.

En una educació així entesa, professorat i administració educativa són  agents educatius fonamentals, però no únics: les famílies, l’entorn en  què s’ubiquen els centres escolars, les entitats o associacions, els serveis públics, els centres de treball, els ajuntaments…. creen   l’escenari immediat en què es manifesta i s’exercita tot allò que ens va  conformant com a persones. I aquest escenari, tangible, proper,  immediat, és el municipi.

Els municipis han anat prenent progressivament consciència del seu paper educatiu. I aquesta consciència s’ha anat transformant també  progressivament en un compromís. Un compromís ciutadà amb l’educació que  ha anat prenent una doble direcció: d’una banda, el desenvolupament dels programes i les responsabilitats de les regidories d’Educació i, en   conjunt, de les àrees de Serveis Personals i, de l’altra, el  desenvolupament de múltiples i diverses iniciatives socials que  assumeixen un paper educatiu en espais i moments que van més enllà dels  estrictament escolars.

En els municipis, per tant, s’està donant un doble compromís  institucional i cívic amb l’educació. És un compromís apassionant i necessari, al qual està molt atent i hi vol donar plenament suport
   l’Àrea d’Educació de la Diputació de Barcelona. En aquest sentit, tots els serveis i programes de l’Àrea estan al servei dels ajuntaments per al desenvolupament d’aquesta idea del municipi com a agent educador.

Avançar en aquesta visió del municipi implica necessàriament comptar amb  les aportacions dels ajuntaments. Els fòrums locals d’educació i les  jornades de bones pràctiques municipals en educació són els àmbits en  què es construeix el discurs polític i l’intercanvi d’experiències entre
   les persones responsables d’educació als ajuntaments, tant des del punt  de vista polític com tècnic.

En aquesta línia, l’objectiu de De Prop és doble. D’una banda, avançar  tots els temes que s’han de sotmetre a valoració i debat en les trobades  periòdiques dels responsables municipals d’educació i difondre’n  posteriorment els treballs i les conclusions. I de l’altra, posar a    disposició dels ajuntaments tota la informació rellevant necessària perquè puguin valorar i millorar les seves polítiques municipals en  educació, sempre amb l’objectiu d’aprofitar la proximitat amb la ciutadania per garantir la igualtat d’oportunitats en educació.

De Prop és, per tant, una eina que l’Àrea d’Educació de la Diputació de  Barcelona posa a disposició dels responsables polítics i tècnics que, en  els ajuntaments, tenen relació amb l’educació, afavorint el treball  coordinat i en xarxa de tots els responsables municipals. Esperem que les seves aportacions ens permetin millorar aquesta eina i, d’aquesta  manera, avançar també en la millora conjunta de municipis i educació que  constitueix un objectiu irrenunciable de l’administració local.

http://www.deprop.net/

 

Deixa un comentari

Filed under Uncategorized

Plenari de setembre

El passat divendres es va realitzar el plenari del mes de setembre un cop passada la Mercé.

En aquest plenari, Gerard Ardenuy,  va intervenir en tres punts:

“El primer l’Informe d’inici de curs escolar vaig insistir en la necessitat de millorar l’oferta i demanda sobretot en el que respecta a la FP, 11.000 places ofertades per 17.000 solicituds. En un altre ordre de coses vaig denunciar la nul·la resposta que dona l’ajuntament a milers de famílies que queden excloses de places a preu públic d’escola bressol , un 66% de les sol·licituds són rebutjades, més de 7.000 nens s’ha de buscar literalment la vida , concretament les seves famílies a escoles bressol privades (450 €/mes a 550€/mes), la manca de recursos per ajudar als professors i mestres a recuperar l’autoritat i lluitar contra l’estres del docent. Vaig tornar a reclamar la zona escolar única per l’educació escolar i tendir a flexibilitzar les zones escolars existents per l’escola ordinària per donar més opcions a les famílies. Finalment vaig preguntar e motiu per al qual la inclussió escolar havia desaparegut com a prioritat educativa per al curs que comença, cap resposta (cosa habitual!).

Un altre punt on vaig intervenir, va ser en la presentació del Pla d’acció per a l’orientació, inserció i desenvolupament professional juvenil a Barcelona 2009-2011, un document tant ple de bones intencions com de manca de concreció, sense assignació de recursos concrets ni paràmetres avaluables, cal insistir que és paradicmàtic que l’atur juvenil està arribant a xifres gravísimes, tot i comptar amb la generació més ben formada de la història, aquest govern no sap com atacar el problema i divaga, proposa les velles receptes però sense convicció i amb un “pla paliatiu a curt termini” pretèn acabar amb el fracàs escolar, millorar l’ocupabilitat dels joves, fomentar l’esperit emprenedor, etc. tot allò que no han estat capaços de millorar en els 15 anys. Ens tornen a demostrar que van molt perduts!. Per últim un apunt, desplegue polítiques de joventut i s’obliden “com sempre” de pactar-ho amb les entitats juvenils, com és el Consell de la Joventut de Barcelona.”

Gerard Ardanuy:President d’Unió Democràtica a la Ciutat de Barcelona. Regidor de l’ajuntament de Barcelona. Grup Municipal CiU.  Blog: EL DIARI D´EN GERARD ARDANUY

Deixa un comentari

Filed under Uncategorized