Tag Archives: Comissió d’Educació

Temes educatius a l’Ajuntament (1)

fp

En la Comissió d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona 15 de setembre, el Regidor Gerard Ardanuy ha posat sobre la taula els dubtes que suposa la posada en marxa del nou curs escolar. Ha constatat com manca una atenció especial per part de l’administració educativa a l’escola secundària. Aquest curs no s’ha inaugurat cap IES tot i que ja s’està començant a notar la creixent onada poblacional que està exercint una pressió en augment cap aquesta etapa decisiva de la formació dels nois i noies.

El Regidor i president de la Intercomarcal de Barcelona-ciutat ha posat de manifest la necessitat de que es potenciï la formació professional amb una estratègia clara i agoserada que suposi incrementar la qualitat d’aquesta formació amb més especialitats i amb més places. Igualment, ha criticat que el procés de digitalització de les aules es faci de manera precipitada, amb retards pel que fa a la preparació dels centres. Hi ha una voluntat clara de la Generalitat i de l’Ajuntament de fer-se la foto i d’anunciar amb bombo i plateret aquesta mesura. Un exemple d’això és que la inauguració del curs escolar es vagi fer ahir en l’únic centre escolar que ha rebut els únics 17 ordinadors que s’han distribuït fins al moment. Una vegada feta la foto, la resta de centres que s’han avingut a col.laborar amb aquesta aventura agoserada. A més, no n’hi ha prou amb donar uns portàtils; cal que els materials estiguin dissenyats per aquest nou context educatiu. Així mateix, el regidor d’Unió tampoc ha donat l’aprovat a la política que està duent a terme el govern municipal pel que fa a les Escoles Bressol.

Segons dades de la mateixa regidora, actualment hi ha 4.650 nens i nenes en les Escoles Bressol Municipals. S’han ofertat 2.752 places i la demanda de places ha estat de 8.099. Davant la crítica que ha fet el nostre grup municipal, la regidora s’ha amagat darrera de l’escut que suposa un pla d’escoles bressol municipals que, si arriba a complir-se, doblarà l’any 2011 l’oferta actual i, per tant, no arribarà ni a cobrir la demanda actual. Ardanuy ha ofert solucions alternatives com la de buscar el conveni amb els centres i entitats que poden oferir places d’escola bressol a preu públic. Això si que és avançar cap a donar solucions als problemes que tenen les famílies per arribar a final de mes i per conciliar la seva vida laboral i familiar.

 En la mateixa comissió, Gerard Ardanuy ha fet un prec a la regidora d’educació per tal que s’acosti la Formació professional a l’exercici professional de les diferents especialitats. La Formació Professional, ha dit, constitueix un pilar per tal de formar bons professionals i aprofitar les potencialitats dels alumnes que no volen o no poden seguir la formació universitària. Segons informació proporcionada pel propi Ajuntament, només un 11’58% del professorat de FP treballa a temps parcial. Tot i que la regidora d’educació de l’Ajuntament de Barcelona ha acceptat aquest prec, amb matitzacions, el regidor d’Unió ha lamentat que hores d’ara no es tinguin dades actualitzades, una fotografia clara, del potencial existent per tal de que cada vegada més hi hagi professionals que compatibilitzin la seva feina amb tasques docents i que els professors de FP tinguin un contacte més directe i continuat amb la pericia pràctica de les especialitats que ensenyen.

Deixa un comentari

Filed under Uncategorized

Inclusió a la ciutat de Barcelona

les_tres_bessones1 En la Comissió de Cultura, Educació i Benestar Social celebrada avui, 14 d’abril, s’ha presentat l’informe sobre la inclusió escolar a Barcelona.

Amb aquest informe, es dona compliment a una Proposició que fou presentada per Convergència i Unió i aprovada per unanimitat en la Comissió del mes d’octubre passat.

El regidor de CiU, Gerard Ardanuy, ha destacat que aquest informe presenta unes dades importants per fer la fotografia de la inclusió escolar a la ciutat de Barcelona. L’informe, però, és poc concret quant als recursos humans necessaris per atendre les necessitats educatives especials. Una inclusió adequada i excel.lent requereix de recursos humans. Cal més formació en les escoles ordinàries, calen més professionals especialitzats en educació especial (logopedes, Fisioterapeutes i auxiliars d’Educació Especial…). Si no, estem construïnt un gegant amb peus de fang.

L’aposta per la Educació Especial és la inclusió en les escoles ordinàries; si això no és possible, la segona opció és la inclusió compartida (entre escoles ordinàries i especials) i en darrer terme, la escolarització en escoles d’educació especial. Però per això cal potenciar les USEE (Unitats de Suport a l’Educació Especial) i incrementar els recursos de les EAP (Equips d’Atenció Psicopedagògica).

Cal determinar, segons Ardanuy. com s’aconsegueix la major col.laboració entre els Centres d’Educació Especial i els centres escolars ordinaris, cosa que no fa l’informe presentat; no fa esment a cap programa ni projecte per dur a terme aquesta necessària col.laboració. Tampoc es escriu com s’integra l’educació especial en el Consorci d’Educació de Barcelona.

No hi ha cap explicació sobre els programes d’inclussió sociolaboral per fomentar l’accés dels alumnes al mercat laboral, senzillament s’apunta aquesta necessitat però no es concreta amb cap proposta ni programa per aconseguir-ho.

Informe de la situació d’inclusió a Barcelona

Deixa un comentari

Filed under Uncategorized