Category Archives: Departament d’Educació

Nota del Departament d’Educació sobre la sentència del Tribunal Suprem en relació amb el batxillerat

1. La sentència del Tribunal Suprem de 02/02/2009 anul·la l’article 14.2 del Reial Decret 1467/2007, pel qual s’estableix l’estructura del Batxillerat. En conseqüència, també queden anul·lats els articles 21.1 i 21.2 del Decret 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del batxillerat, i els articles 13.1 i 13.2. de l’Ordre EDU/554/2008 de 19 de desembre, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació i diversos aspectes organitzatius del batxillerat i la seva adaptació a les particularitats del batxillerat a distància i del batxillerat nocturn, que incorporaven les previsions de l’article 14.2 del Reial Decret esmentat.

2. Per tant, en l’avaluació final de primer curs de batxillerat i per al pas a segon curs no es podrà aplicar aquest precepte en allò que sigui coincident amb l’article anul·lat, ressaltat en negreta:
Article 21
Permanència d’un any més en el mateix curs
  1. Els alumnes i les alumnes que no passin a segon curs han de romandre un any més en el primer curs, el qual han de tornar a cursar complet si el nombre de matèries amb avaluació negativa és superior a quatre.
  2. Els alumnes i les alumnes que no passin a segon curs i tinguin avaluació negativa en tres o quatre matèries poden optar per repetir el curs complet o matricular-se de les matèries de primer amb avaluació negativa i ampliar aquesta matrícula amb dues o tres matèries de segon sempre que no coincideixin amb matèries de primer curs no superades. El centre educatiu ha d’orientar l’alumne/a en aquesta selecció. L’alumnat menor d’edat ha de tenir l’autorització dels pares, mares o qui n’exerceixi la tutoria legal per a aquest règim acadèmic singular.
  3. L’alumnat que en finalitzar el segon curs tingui avaluació negativa en algunes matèries es pot matricular d’aquestes matèries sense necessitat de tornar a cursar les ja superades.
  4. Els alumnes i les alumnes que hagin de repetir curs i tinguin superat el treball de recerca o que tinguin superada l’estada a l’empresa o n’hagin obtingut l’exempció, no els han de repetir.

3. Atès que aquesta mesura encara no s’havia pogut aplicar, no afecta a cap alumne o alumna que estigui cursant primer curs de batxillerat. En tot cas, el Departament d’Educació donarà resposta als casos particulars que es puguin plantejar sense que cap alumne es vegi perjudicat.
4. El Departament d’Educació, en aplicació de l’article 22 del Decret 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del batxillerat (“Flexibilització de la durada del batxillerat”), i de l’article 4 de l’Ordre EDU/554/2008 de 19 de desembre, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació i diversos aspectes organitzatius del batxillerat i la seva adaptació a les particularitats del batxillerat a distància i del batxillerat nocturn, va establir el procediment a seguir per a l’aplicació de projectes de flexibilització de la durada del batxillerat. El termini per comunicar als serveis territorials corresponents la decisió d’aplicar aquesta mesura va finalitzar el passat 13 de març. El Departament d’Educació donarà resposta als centres que ho hagin sol·licitat, dins del marc legal vigent.

1 comentari

Filed under Departament d'Educació, Nota de premsa

Major dedicació opcional

Aquí trobareu la proposta detallada sotmesa a consideració a la mesa sectorial del personal docent no universitari celebrada avui, 4 de març, a la seu central del Departament d’Educació. Els representants sindicals han rebutjat d’entrar en el seu contingut i han renunciat al seu dret de formular propostes de modificació i millora.

D’igual manera, tampoc han acceptat l’oferiment del Departament d’obrir un període de diàleg per tractar l’oferta pública per al curs vinent que significarà un important augment de la plantilla.Aquí també trobareu un document per respondre als dubtes que tingueu al respecte:
Proposta d’acord de Govern
Proposta de resolució
Preguntes i respostes
Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu

Direcció General d’Educació Bàsica i Batxillerat

Deixa un comentari

Filed under Departament d'Educació

Comunicat del Departament d’Educació

El Departament d’Educació lamenta profundament l’anunci de mobilitzacions fet públic aquest matí per part dels sindicats representants del professorat de l’ensenyament públic. El Departament d’Educació vol fer constar que les línies de diàleg oficials amb els representants sindicals no s’han interromput en cap moment i que en el marc d’aquestes converses es produeixen les aportacions pertinents a les decisions que el Departament pren en base a un criteri de millora de l’èxit escolar. Els últims dies s’han mantingut trobades amb alguns dels sindicats i avui mateix s’ha produit una reunió, la segona en quinze dies, de la mesa sectorial del personal docent no universitari per considerar les propostes de mesures que el Departament d’Educació planteja als representants dels treballadors.El Departament d’Educació considera que una vaga general de l’ensenyament públic no és, en cap cas, una acció de millora d’aquest ensenyament, i que en tot cas, perjudica greument a les famílies usuàries de l’educació pública d’aquest país.
El Departament d’Educació ha plantejat totes les mesures en el marc de la normativa vigent i sempre consultant els representants sindicals, dins i fora de les meses oficials de negociació. Cap d’aquestes mesures ha vulnerat ni un sol dels drets laborals dels treballadors i treballadores de l’ensenyament públic. El Departament d’Educació continuarà treballant per mirar d’impulsar el prestigi de l’escola pública amb accions que condueixin a millorar els resultats que l’educació ha de retornar a la societat sempre en el marc de la norma i activant els mecanismes de diàleg previstos. El Departament d’Educació espera i treballarà perquè els sindicats de l’ensenyament públic reconsiderin la seva postura a l’hora que manté totes les línies de diàleg obertes.
Dimecres, 11 de febrer de 2009

Deixa un comentari

Filed under Departament d'Educació

Educació porta al Consell Escolar de Catalunya una proposta de nou calendari

Educació proposa avançar una setmana l’inici de les classes i establir una setmana de vacances el mes de febrer
Es tracta d’una proposta de calendari per tres cursos escolars per tal que les famílies puguin planificar-se les vacances
La proposta podria entrar en vigor el curs vinent 2009-2010 o deixar-la aprovada perquè s’apliqui el curs 2010-2011
Educació mantindrà la convocatòria d’ajuts per a activitats d’Escoles Obertes juny i setembre i l’ estendrà a la setmana festiva del mes de febrer

El conseller d’Educació, Ernest Maragall, ha enviat al president del Consell Escolar de Catalunya, Pere Darder, una proposta de reforma del calendari a fi i efecte que el consell, format per la comunitat educativa, emeti un dictamen al respecte.

La proposta que el Departament d’Educació ha enviat al Consell Escolar de Catalunya, contempla un avançament de l’inici dels dies lectius al principi de curs de manera que les classes s’iniciarien la segona setmana del mes de setembre. El Departament d’Educació planteja en la proposta de reforma una aturada d’una setmana de les classes el mes de febrer que serien considerades com a vacances. El mes de juny, les escoles d’educació infantil i primària mantindrien l’horari de tot el curs.

Educació deixa la porta oberta perquè l’entrada en vigor del nou calendari escolar pugui entrar en vigor el curs 2009-2010 o es deixi aprovada la reforma per a la seva aplicació el curs 2010-2011.

Una proposta basada en criteris pedagògics

En la presentació de la proposta, la conselleria d’Educació ha tingut en compte l’informe elaborat per una comissió que ha analitzat els calendaris escolars dels diferents països europeus, la resta de comunitat autònomes de l’Estat i ha valorat els pros i contres dels diferents models de calendari.

El Departament d’Educació ha proposat l’opció més idònia des del punt de vista pedagògic, donat que tant en el primer com en el tercer trimestre del curs escolar a Catalunya, es produeixen diverses aturades com a conseqüència del calendari laboral vigent. En canvi, en el segon trimestre, no es produeix cap descans en els dies lectius. La setmana de febrer s’ajustarà anualment en funció de la setmana santa.

El Departament d’Educació treballarà per a avançar alguns dels processos que actualment duu a terme amb la finalitat de poder tenir tancades matriculacions i provisions de plantilles als centres educatius el mes de juliol per, d’aquesta manera, poder garantir una bona planificació i distribució dels recursos humans a cadascun dels centres..

Mes de febrer

Des del curs 2006-2007, el Departament d’Educació publica convocatòries per a activitats d’Escoles Obertes durant l’última setmana de juny i les dues primeres del mes de setembre. Aquestes convocatòries dirigides a les Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya i als Ajuntaments, han sumat entre 2006 i 2008 prop de 6.3 milions d’euros. Malgrat l’oferta d’ajuts, les demandes han estat sempre inferiors al 20 per cent de la quantitat convocada.

En aquest sentit, el Departament d’Educació continuarà obrint aquestes convocatòries incloent-hi el concepte d’activitats d’Escoles Obertes la setmana festiva del mes de febrer.

Consell Escolar de Catalunya

El Consell Escolar de Catalunya, en el qual estan representats els agents de la comunitat educativa, sotmetrà ara a consideració aquesta proposta de reforma de calendari. Al final de la deliberació, que es perllongarà en diverses sessions durant el mes de febrer, el Consell Escolar emetrà un dictamen preceptiu per fer les recomanacions que consideri a la proposta enviada pel Departament d’Educació.

Barcelona, 4 de febrer de 2009

Deixa un comentari

Filed under Departament d'Educació, Vídeos

Nota de premsa del Departament d’Educació

El seguiment global de la convocatòria ha estat del 17.16 per cent
Només 10 centres han funcionat exclusivament amb règim de serveis mínims, la majoria dels quals són escoles amb poc alumnat.

El conseller d’Educació, Ernest Maragall destaca que el que es demostra avui és que més del 80 per cent del Parlament i de la comunitat educativa estan a favor del diàleg perquè el país tingui una bona llei d’educació de Catalunya (Adjuntem declaracions del conseller)

El 93,22 per cent dels centres havien comunitat a les 18h el nombre de personal que havia decidit adherir-se a la convocatòria sindical.

Amb aquestes xifres comunicades directament pels centres, el seguiment global de la convocatòria per part del personal ha estat del 17.16 per cent.

Només 10 centres dels 2773 han funcionat exclusivament amb règim de serveis mínims, la majoria dels quals són escoles amb poc alumnat.

Pel què fa a etapes educatives, a l’educació primària el seguiment ha estat del 17.77 per cent i en el cas de l’educació secundària del 17.64 per cent.

El Departament d’Educació observa doncs, un seguiment minoritari de la convocatòria d’aturada.

Una aposta pel diàleg

El conseller d’Educació, Ernest Maragall destaca que el que s’ha demostrat avui “és que més del 80 per cent del Parlament i de la comunitat educativa estan a favor del diàleg perquè el país tingui una bona llei d’educació de Catalunya”.

El conseller d’Educació Ernest Maragall constata que la jornada s’està desenvolupant sense incidències i que s’han complert els serveis mínims que en la majoria de casos no ha fet falta ni tan sols activar-los. Ernest Maragall lamenta profundament les incomoditats que la convocatòria de vaga hagi pogut causar a les famílies i al personal que ha decidit apostar per no alterar la normalitat.

Així mateix, el conseller d’Educació ha afegit que es constata una aposta dels mestres i professors del país pel diàleg “la qual cosa no vol dir que siguin favorables totalment a la LEC, sinó que volen fer-hi aportacions individualment o a través dels seus representants”.

Total personal

Baix Llobregat-Anoia: 10.291 (15,53%)
Barcelona I (Ciutat): 8.263 (12,57%)
Barcelona II (Comarques): 12.474 (14,96%)
Consorci d’Educació de Barcelona: 118(0,85%)
Girona: 9.742 (14,02%)

Lleida: 6.089 (14,67%)
Maresme-Vallès Oriental: 8.787(16,47%)
Tarragona: 7.932 (26,56% )
Terres de l’Ebre: 2.851(25,53%)
Vallès Occidental: 8.927 (21,37%)
dades 13 nov a les 18h.

Deixa un comentari

Filed under Departament d'Educació

Comunicat del Departament d’Educació

Davant dels fets ocorreguts fa uns dies als carrers adjacents d’un institut de Barcelona en els quals, una professora va resultar lesionada com a conseqüència de l’agressió per part de la mare d’una alumna, el Departament d’Educació vol manifestar que:

  • Lamenta profundament aquest fet, que malgrat ser absolutament aïllat és molt greu, i es personarà en la causa oberta per aquests fets donant suport a la professora i a l’equip directiu del centre.
  • Aquests fets són intolerables en una societat preocupada per l’educació de la ciutadania, educació de la qual han de participar les famílies de l’alumnat amb implicació i ajuda als professionals que cada dia desenvolupen la seva tasca en els centres docents.
  • Així mateix, el Departament d’Educació vol fer constar que es personarà en tota causa oberta per agressions a mestres i professors que es produeixin a Catalunya, sol·licitant que, tal i com ja han fet dues sentències recents, aquestes agressions puguin ser tipificades com a agressions a autoritat pública.
  • Per últim, el Departament d’Educació vol expressar el convenciment que els mestres i professors no podran exercir la seva tasca sense el suport explícit de les famílies a la seva tasca.

Departament d’Educació
11 de novembre de 2008

Deixa un comentari

Filed under Departament d'Educació

La diversitat es gestiona des de la diversitat

Amb aquest anunciat el Departament d’Educació fa les seves consideracions al voltant del darrer informe de la Fundació Bofill.

Les informacions publicades sobre les anomenades pràctiques segregadores als centres d’educació secundària i la correlació que es planteja, d’acord amb l’últim informe de la Fundació Bofill, entre aquestes pràctiques i els resultats educatius dels alumnes, donen una visió fragmentada i parcial de la realitat dels nostres centres educatius.
El Departament d’Educació impulsa l’autonomia en les decisions dels centres educatius en funció dels contextos i de les seves característiques específiques. Les millors respostes que es poden donar a la creixent diversitat de l’alumnat són les fórmules organitzatives flexibles i, sobretot, els aspectes metodològics, l’atenció a les famílies i el seguiment personalitzat.
Les claus de l’èxit educatiu es fonamenten en les maneres de treballar a l’aula, les expectatives que es tenen sobre tot l’alumnat i l’actuació coherent i coordinada de tots els agents educatius d’un territori. Aquest és el gran repte.
Per llegir tot tot el document cliqueu: La diversitat es gestiona des de la diversitat.

Deixa un comentari

Filed under Departament d'Educació