Monthly Archives: Mai 2010

Comença la preinscripció i la matrícula pel curs que ve a les escoles bressol municipals.

El dia 3 de maig, fins al dia 14 de maig les famílies poden fer la preinscripció a les escoles bressol municipals pel curs 2010-2011 dels infants que tinguin fets els quatre mesos el dia 1 de setembre. La llista dels alumnes admesos es farà pública el dia 11 de juny i la matrícula es podrà fer entre el 14 i 18 de juny.

L’Ajuntament de Barcelona anuncia, amb un cert cofoisme, que s’estrenaran 10 centres amb capacitat per a 792 alumnes.

Des d’Unió Democràtica de Catalunya hem manifestat reiteradament que a Barcelona hi ha una gran manca de places d’escola bressol o llar d’infant a preu públic. L’any passat, prop de 5.000 famílies es van quedar sense la plaça que necessitaven i que havien demanat. L’Ajuntament es desentén de al voltant d’11.000 nens i nenes de 0 a 3 anys, obligant a les famílies a fer front a despeses de 400€ mensuals.

O sigui, que aquestes noves places que es posaran en marxa suposen un 15% de les necessitats no ateses l’any passat. Val a dir, per una altra banda, que les llars d’infants públiques catalanes són les més cares de l’Estat.

El model socialista d’escoles bressol municipals no és capaç de donar resposta a les necessitats de les famílies barcelonines ni d’avui ni de demà, esdevenint un model excloent i no universal. A més, de manera reiterada, l’Ajuntament ha incomplert els compromisos de creació de places d’escoles bressol. Els convenis signats entre l’Ajuntament i la Generalitat preveien la creació, fins l’any 2008, de 3.590 places. La realitat és que tan sols se’n van crear 1.736, cosa que suposa un 48 per cent del que s’havia compromés. S’han deixat de crear 1.854 places i, a la vegada, s’ha deixat d’aprofitar uns recursos econòmics que la Generalitat havia compromès per la ciutat.

La única obsessió de l’actual govern municipal és inaugurar les seves escoles bressol; el seu model està basat exclusivament en la creació d’escoles municipals, tot i que saben que no dona resposta a les necessitats. Un cop desplegat el seu pla, basat exclusivament en la creació d’escoles municipals, la previsió pel 2011 és crear 3.876 places (el que suposarà 7.574 places si contem les existents actualment). En el supòsit de que s’acabessin creant totes les escoles previstes, no s’arribarà a cobrir ni la demanda que hi ha avui (més de 8.600 sol.licituds) ni, per suposat, la demanda que hi haurà l’any 2011.

No cal oblidar, per una altra banda, que la crisi econòmica ha colpejat especialment a les famílies amb fills i les escoles bressol es constitueixen en un servei inajornable per ajudar a aquestes famílies a sortir endavant i a poder conciliar, a la vegada, la seva vida personal i laboral.

Des d’Unió estem promovent un nou model que suposa incrementar de manera immediata les places d’escola bressol, mitjançant un sistema mixt públic-conveniat. l’Ajuntament, a més de construir escoles bressol municipals, pot signar convenis amb centres privats i entitats que puguin prestar un servei de qualitat, basats en la corresponsabilitat entre l’administració i les famílies, tot establint un sistema d’acreditació dels centres per garantir la màxima qualitat, control i avaluació.

Deixa un comentari

Filed under Nota de premsa, Uncategorized