Tag Archives: Articles

El Parlament aprova la Llei d’educació de Catalunya

La LEC desenvolupa al màxim les competències de l’Estatut en matèria educativa i compleix el mandat del Pacte Nacional per a l’Educació

El Parlament ha aprovat aquest matí la Llei d’educació de Catalunya. La llei explota al màxim les competències del Govern de la Generalitat en matèria educativa.

La llei aprovada té com a objectius principals les fites de l’equitat i l’excel·lència del sistema educatiu de Catalunya.

La LEC aposta per un servei d’educació de Catalunya on els centres públics i concertats participin dels criteris d’equitat, excel·lència i coresponsabilitat garantint-los la suficiència econòmica per al seu funcionament, respectant el dret a la lliure elecció de centre dels ciutadans, i el dret a definir el caràcter propi per part de la titularitat de cadascun dels centres educatius, que la mateixa llei defineix per als centres públics. La llei d’educació de Catalunya garanteix també la suficiència financera dels centres concertats i potencia la figura del contracte-programa per aquells centres que participin decididament en la coresponsabilització.

Tot un projecte i un repte per poder portar a bon terme temes com la lluita contra el fracas escolar i la Inclusio

090717 fracas esc1 090717 inclusió3

Deixa un comentari

Filed under Uncategorized

El debat de les ajudes

A Catalunya, el projecte de la llei d’Educació (LEC) proposava prohibir les ajudes a les escoles que separen per sexes, però les discrepàncies que aquest redactat va provocar entre els grups parlamentaris, que actualment debaten la LEC, ha fet que es busqui una altra fórmula . Tot i que encara no s’ha tancat un acord, tot apunta que es farà un redactat en la línia de la LOE, com proposa CiU.  Aquesta diu que no s’ha de discriminar per raons de sexe i que s’ha de donar prioritat en els concerts a l’educació mixta, però no prohibeix expressament les ajudes als centres que separen per sexe. Tanmateix, el redactat quedaria prou obert com perquè cada Govern ho interpretés a la seva manera, com ja passa amb la LOE. Iniciativa dijo ayer que no votará la LEC si no anula estas Iniciativa va dir ahir que no votarà la LEC si no anula aquestes.

 La Federació Espanyola de Religiosos de Enseñanza (Feré), que aglutina 2.400 centres catòlics, rebutja que s’eliminin els concerts amb els col legis que segreguin els alumnes en funció del sexe, en considerar que aquesta mesura “coarta la llibertat dels pares per triar un col legi per als seus fills “.  Segons el parer del president de Feré, Manuel de Castro, separar els nens de les nenes no suposa cap discriminació. “Discriminar és donar un tracte desigual”, aclareix.  Nuria Chinchilla, professora del Iese, recorda més que en els països anglosaxons s’estan obrint línies diferenciades en col legis públics “perquè el sistema funciona, però aquí hi ha molts prejudicis”. Malgrat això, l’organisme que aglutina la major part dels centres educatius catòlics aposta per un model mixt: “Vivim en una societat en què homes i dones conviuen, i el col legi ha de ser reflex de la societat”, assenyala.

A la resta d’Espanya, el model de segregació d’alumnes està perdent suports en els darrers anys, sobretot a les comunitats governades pel PSOE. És el cas de Castella-La Manxa, on ja no queda cap centre concertat que separi els alumnes en funció del sexe, passos que ja ha emprès Cantàbria i Andalusia.  Aquesta última comunitat va publicar el passat 5 de gener una ordre en què s’anunciava la fi de la concertació per als 11 centres que segreguen els estudiants. Dies abans, va fer el propi el Govern balear.  Al gener, l’aleshores govern gallec de Pérez Touriño va anunciar la fi dels concerts amb els centres que separin en raó de sexe.  Al costat oposat està Madrid, que per al proper curs ja ha anunciat el suport a altres dos.

Font: La Vanguardia

Deixa un comentari

Filed under Uncategorized

Separar per sexes és pedagògic?

Defensors de l’educació diferenciada esgrimeixen motius científics, els detractors els neguen  “L’educació diferenciada busca personalitzar l’ensenyament” “No hi ha evidències suficients que separar millori el rendiment escolar”

La decisió del Govern de Cantàbria de no renovar el concert – subvenció-a un col legi que només admet nois i negárselo a un altre especial per noies ha tornat a aixecar el debat sobre l’anomenada educació diferenciada, aquella que separa els alumnes en funció del seu sexe.  Malgrat que aquesta opció és legal a Espanya, la interpretació de les lleis pot portar a una comunitat autònoma a retirar o no renovar les ajudes. Ningú nega el dret a triar ia l’existència d’aquests centres; les discrepàncies arriben a l’hora de decidir si han de rebre subvencions públiques i si hi ha motius pedagògics per defensar la separació de sexes a les aules. María Calvo Charras, presidenta a Espanya de l’Associació Europea per a l’Educació Diferenciada, parla de “estudis científics” i “evidències” per defensar aquesta opció.  “A més, l’hemisferi esquerre del cervell dels nois madura dos anys més tard, per la qual cosa l’àrea del llenguatge triga més a desenvolupar”, afegeix Calvo charro. Segons sosté, l’educació diferenciada busca “adaptar-se a les necessitats específiques d’alumnes, potenciar els aspectes que se’ls dóna millor a cadascun i incidir en el que els costa més, com les matemàtiques en les noies i el llenguatge en els nois “. “Se’ls ensenya el mateix perquè som igual de llestos, però de forma diferent i reforçant determinada àrees, de manera que s’aconsegueix un èxit escolar més gran”, diu Calvo charro….

Continuar llegint l’article d’opinió

Font:diari La Vanguardia

Deixa un comentari

Filed under Uncategorized