Preguntes amb resposta: L’escola Inclusiva

 Amb l’apartat “Preguntes amb resposta” s’intenta donar  una explicació a les demandes, inquietuds o comentaris que ens feu arribar.  La Sílvia ens ha fet arribar la pregunta de què s’entén per Inclusió. Amb aquest post hi donem resposta:

Els conceptes d’inclusió i exclusió social reflecteixen amb claredat les situacions de risc a què s’enfronten les ciutats i les societats que es volen cohesionades. La desigualtat creixent que caracteritza les societats avançades situa la pobresa com el principal factor d’exclusió social i de vulnerabilitat de les persones. Des d’Unió creiem que els efectes derivats de la precarietat laboral, les situacions de discapacitat i dependència, l’afebliment de les relacions familiars i comunitàries, la ruptura constant de vincles afectius, o la immigració, accentuen les necessitats de construir entre tots ciutats més inclusives.

I aquest esforç per la inclusió s’ha de traslladar a les escoles. Hi ha situacions personals que fan que determinats alumnes hagin d’anar a una escola d’educació especial, on pot rebre tota l’atenció i el suport psicopedagògic per treure el millor d’ells mateixos, però també hi ha altres solucions.

L’Ajuntament de Barcelona contempla tres situacions d’alumnat amb especials necessitats:

  1. Necessitats derivades de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials, o trastorns greus de la conducta
  2. Necessitats derivades d’una situació social o cultural desafavorida
  3. Necessitats derivades de la nacionalitat estrangera i de la nova incorporació al sistema educatiu.

Aquest alumnat pot ser escolaritzat, depenent de cada cas, en centres d’educació especial, en escoles ordinàries o de manera compartida:

1.- Centres d’educació especial: En l’actualitat hi ha 1.945 alumnes, els quals 1.554 estan escolaritzats en 23 centres d’educació especial concertats (o sigui, centres privats que reben ajuts de l’administració mitjançant uns convenis que s’anomenen concerts educatius) i 391 estan en centres públics (hi ha 4 centres de l’Ajuntament i 4 de la Generalitat).

2.- Escolaritat compartida: Suposa que els alumnes van uns dies a un centre d’educació especial y altres dies, o en algunes assignatures, van a una escola ordinària. Les dificultats de coordinació i, algunes vegades, la falta de voluntat política per destinar-hi més recursos, fa que aquesta opció sigui menys utilitzada (107 alumnes el curs 2007-2008 i 90 alumnes el curs 2008-2009 fins al mes de febrer).

3.- Escoles ordinàries: En el període de preinscripció hi ha unes places reservades per a alumnat amb necessitats educatives especials. En el moment de sol.licitar la plaça es pot al.legar un dels tres tipus de necessitats (A, B o C).

Aquí també es fa necessari un major compromís per part de les administracions que, massa vegades, deixen desateses veritables necessitats.

Així, per exemple, el curs 2008-2009,

a)   A l’etapa d’educació infantil, de 133 peticions A, se’n van concedir 116; de 49 peticions B, 38; i de 121 de C, només 2.

b)   A l’etapa d’educació primària, de 54 peticions A, se’n van concedir 29; de 9 peticions B, 6; i de 125 de C, només 3.

c)   I a l’etapa d’educació secundària obligatòria, de 154 peticions A, se’n van concedir 133; de 49 peticions B, 36; i de 203 de C, només 11.

En aquests casos, existeixen unes Unitats de Suport a l’Educació Especial (USEE) que són unitats de recursos (professorat especialista d’educació especial i educadors) que donen suport tant als alumnes com al professorat per tal de facilitar la participació de l’alumnat amb discapacitat en les activitats que es fan a l’aula ordinària.

 En la Comissió d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona del mes d’abril de 2009, es va presentar l’informe sobre la situació de la inclusió educativa a la ciutat de Barcelona, que va ser exigit al govern municipal a iniciativa de CIU. En la seva presentació, el regidor d’Unió, Gerard Ardanuy va puntualitzar aquests conceptes i va valorar la gestió municipal. A continuació, hi ha un extracte de la seva intervenció:

El Sr. ARDANUY agraeix la presentació de l’informe i destaca que fa uns mesos el seu grup va sol·licitar que la regidora d’Educació expliqués la situació de la inclusió a la ciutat de Barcelona i l’estratègia que s’ha de seguir pel que fa als centres d’educació especial, ja que entenen que abans de debatre o endegar qualsevol iniciativa és important conèixer la situació que en aquests moments hi ha a la ciutat en relació amb els diversos àmbits educatius, tot entenent que l’educació especial i la inclusió són dos eixos vertebradors d’una millora del sistema educatiu en general.

Pel que fa a l’informe, el considera poc concret en molts aspectes, és a dir, que se centra molt en aspectes quantitatius sobre el nombre d’alumnes, però queda coix en relació amb els àmbits dels recursos, essencialment dels recursos humans, i el seu grup entén que la inclusió, si es vol fer de manera adequada, ha de partir de la base que la inversió en recursos humans, especialment, i econòmics ha de ser important.

Tot seguit fa algunes apreciacions. Primer, retreu que l’informe no fa cap referència a la importància que té la formació per als professionals. Segon, posa damunt la taula el fet que l’aposta per les USEE és molt important, i es queixa que no ha vist que hi hagi USEE a les escoles concertades. I tercer, considera que Barcelona ha de fer una aposta clara per aquesta mena de professionals –logopedes, fisioterapeutes i auxiliars en educació especial–, però insisteix que manquen recursos en aquest àmbit. Per tant, el seu grup sol·licita, un cop més, que s’aposti per un increment dels EAP en totes les seves unitats, ja que opina que és important que tinguin un paper rellevant en la inclusió i el suport als CEE.

Per acabar, demana quines previsions pressupostàries i d’increment d’auxiliars d’educació especial hi ha i quins increments d’EAP es pensa plantejar els propers anys. Pel que fa a la col·laboració entre els CEE i els centres ordinaris, vol saber com ho estan intentant fer a hores d’ara, ja que opina que és un dels punts clau perquè aquesta qüestió funcioni. També pregunta quina aposta es fa pels CEE la ciutat i el CEB, el qual a partir de l’1 de gener d’enguany s’ha d’implicar molt més en aquests centres, per la qual cosa vol tenir una descripció més clara de la situació.

En definitiva, aquest és un tema prioritari per Unió Democràtica de Catalunya.

Anuncis

Deixa un comentari

Filed under Uncategorized

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s