Secretaria de Política Educativa

Aquesta és una primera aproximació del Pla de treball que es vol portar a terme al llarg d’aquest mandat:
1. Objectius generals

1.1. Interlocució del Partit amb el món de l’Educació a Barcelona Ciutat.
1.2. Promoure activitats externes i internes que ens ajudin a adquirir capacitació en el tema de l’Educació.
1.3. Generar idees i propostes polítiques en el món educatiu
1.4. Redactar un manifest o document on s’expliciti de forma clara el nostre posicionament en l’àmbit educatiu.
1.5. Esdevenir un espai de trobada dels professionals de l’educació del nostre Partit de Barcelona Ciutat.
1.6. Idees programàtiques en temes d’Educació.
1.7. Crear vincles i contactes periòdics amb els diferents sectors implicats en l’Educació per una banda tindríem les AMPES, Sindicats, Associacions diverses…. tots aquests contactes es farien tant a nivell d’educació pública com privada-concertada ja que és imprescindible captar al màxim el ventall de necessitats de la nostra ciutadania.

2. Objectius concrets
2.1. Creació i desenvolupament del la Comissió d’Educació de la Secretaria de Política Educativa

2.1. Planificació d’activitats anuals:
Xerrades
Taules rodones
Reunions de treball
Redacció del manifest

2.2. Propostes concretes a desenvolupar
2.2.1. Marc legislatiu i competencial: ens movem a nivell de Catalunya i en concret, en les seves competències, a Barcelona ciutat. Estem a les portes d’una nova llei d’educació (LEC). Simultàniament hem de tenir present, per cada curs escolar, la Normativa i les Instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres educatius per poder actuar més curosament en el nostre treball.
2.2.2. Escoles bressol: Actualment l’atenció dels infants en l’etapa 0-3 anys per part de l’oferta d’escoles bressol municipals no és la més adequada ja que , com que no es contempla un possible concert amb centres privats o ajudes a les famílies que ho sol·licitin, deixa a una bona part de les famílies (un 62%) fora del sistema. Fer incidència, doncs, per poder portar a terme un canvi en aquest plantejament i intentar fer un sistema més just, socialment parlant, per les famílies. La línia de treball es centraria en fer possible una xarxa d’escoles bressol, no públiques, per poder així fer possible més endavant un concert amb ambdues tipologies de centres.
2.2.3. Trastorn per hiperactivitat (TDAH) : Ja el curs passat es va iniciar un treball a nivell de sensibilització en el tema de la hiperactivitat. Ja hi ha hagut diversos contactes puntuals amb diversos professionals i especialistes en el tema. Cal continuar en aquesta línia, fent com ja es va realitzar en un districte, contactes a partir de xerrades per informar, però sobretot saber les necessitats que es presenten davant d’aquest tema les famílies implicades. Es podria realitzar a nivell de districtes, fent posteriorment, si es trobés necessari una taula rodona oberta amb especialites de l’educació per poder ampliar el coneixement i les mesures, recursos… que comporta el TDAH.
2.2.4. Inclusió: per portar-la a terme adequadament és imprescindible saber a nivell de la nostra ciutat quina és la realitat actual, ja en la darrera Comissió de Cultura, Educació i Benestar Social es va demanar i acceptat per part del Govern municipal, un informe d’avaluació de la inclusió escolar a la ciutat de Barcelona. Dins d’aquest apartat fer esment a punts tan rellevants com:
Atenció logopèdica a tots els districtes de forma gratuïta

  • Atenció adequada als alumnes amb TGD (trastorn general de desenvolupament) a nivell d’auxiliars d’Educació Especial….
  • Augment de places a EI 3 anys per manca de centres nous

2.2.5. Infrastructures educatives
2.2.6. La conciliació entre vida laboral i món educatiu. Fer un treball per aportar propostes i solucions a una de les situacions crítiques que viu en aquests moments la nostra societat. El suport econòmic de les ampes passa en gran mesura per l’acció de l’Ajuntament.
2.2.7. Lluita contra el Fracàs escolar.
2.2.8. El Camí Amic és un projecte iniciat (ja uns anys) per diferents escoles de l’Eixample. Mostra la importància del carrer, de la participació de les diferents entitats i persones del barri que creen una dinàmica compartida per facilitar el camí d’anada i tornada de l’escola. És un punt de treball molt interessant des de diverses vessants tant a nivell educatiu, municipal com també social. Seria bo saber quines escoles ho estan portant a terme i plantejar la possibilitat de poder-ho portar a terme a altres districtes.

3. Calendarització (en procés)
Reunions i equips

Anuncis

Deixa un comentari

Filed under Uncategorized

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s